Nữ điều dưỡng BV Đa khoa Đắk Lắk quỵt nợ hàng trăm triệu đồng?

Trong thời gian qua, có rất nhiều nguồn tin tố cáo nữ điều dưỡng khoa Nhi Bệnh việc Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tên là Lê Thị Xuân, lợi dụng tín nhiệm...