Năm nay có thể xuất khẩu 1,2 triệu tấn cà phê

Theo Bộ Công Thương, năm 2011 giá cà phê của VN và thế giới tăng kỷ lục, dự báo lượng cà phê xuất khẩu của nước ta có thể đạt 1,2 triệu...