Người mắc bệnh tưởng như không cứu được

Bệnh nhân 14 tuổi (tỉnh Đắk Lắk) bị áp xe não gần 2 tháng, theo y văn thế giới, trường hợp áp xe não tỷ lệ cứu sống gần như bằng không.