Video: An ninh trật tự Đắk Lắk ngày 04/04/2016

Diễn biến an ninh trật tự tại tỉnh Đắk Lắk.

Video: An ninh trật tự Đắk Lắk ngày 05/10/2015

Diễn biến an ninh trật tự tại tỉnh Đắk Lắk.

Video: An ninh trật tự Đắk Lắk ngày 07/09/2015

Diễn biến an ninh trật tự tại tỉnh Đắk Lắk.

Tan hoang rừng Ea Súp

Trong khi lâm tặc ngang nhiên đốn hạ cây rừng, công khai đưa gỗ đi tiêu thụ thì chính quyền địa phương làm ngơ.

Nhậu xỉn đánh vợ chết trước mặt 3 con nhỏ

Khi về nhà không thấy vợ đâu, Y Del Ênuôl đi tìm nhưng không gặp. Khi chị H’Bluân về thì 2 người nảy sinh mâu thuẫn, Y Del Ênuôl đấm đá liên...