Hiệp hội sản xuất cao su thiên nhiên thế giới hạ dự báo sản lượng 2012

ANRPC dự báo sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu đạt 10,42 triệu tấn, giảm so với dự báo 10,529 triệu tấn trong tháng 2. Sản lượng cao su thiên nhiên...