Sản lượng cà phê niên vụ 2011/12 giảm

Theo ước tính của Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa), sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2011/12 sẽ giảm 10% so với niên vụ trước.

1Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 9, Việt Nam đã xuất khẩu 27,2 nghìn tấn cà phê, đạt giá trị 61,14 triệu USD; tiếp tục giảm cả về khối lượng và giá trị so với xuất khẩu của tháng trước (với mức giảm tương ứng là 24,6% và 26,6%), đồng thời cũng giảm 53,8% về lượng và 35,3% về giá trị so với tháng 9/2010.

Mặc dù, giá giá xuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm đạt mức 2.209 USD/tấn, tăng 52,9% so với mức giá xuất khẩu bình quân cùng kỳ năm 2010, nhưng khối lượng xuất khẩu tiếp tục giảm mạnh trong tháng 9 đã làm tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cà phê bị chậm lại.

Dự báo xuất khẩu cà phê Việt Nam niên vụ 2010/11 đạt 1,19 triệu tấn (tương đương 19,8 triệu bao).

Nguồn Taichinhdientu