NÔNG TRƯỜNG HỒ LÂM – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ EA SIM

Tên công ty: NÔNG TRƯỜNG HỒ LÂM – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ EA SIM
Loại hình doanh nghiệp: Chi nhánh
Địa chỉ: 10, Xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0982 470 936
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế:: 6000181886-006
Ngày thành lập: 21/12/2010
Ngành nghề kinh doanh:
Nông nghiệp , sản phẩm nông nghiệp