NÔNG TRƯỜNG CÀ PHÊ DLIÊYA – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ EA SIM

Tên công ty: NÔNG TRƯỜNG CÀ PHÊ DLIÊYA – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ EA SIM
Loại hình doanh nghiệp: Chi nhánh
Địa chỉ: Nông trường cà phê Dliêya, Xã Đliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0935 312 959
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế:: 6000181886-005
Ngày thành lập: 21/12/2010
Ngành nghề kinh doanh:
Nông nghiệp , sản phẩm nông nghiệp