Người dân dùng gỗ, gạch đá chặn trước cổng công ty vì gây ô nhiễm môi trường

Liên quan đến việc người dân buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) liên tục tập trung trước cổng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến mủ cao su Phương Triều Đại (trụ sở tại buôn Cư Yuốt) phản đối vì cho rằng hoạt động, sản xuất của doanh nghiệp, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của các hộ dân, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã lập đoàn kiểm tra và có báo cáo số 1661/STNMT-BVMT gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về kết quả kiểm tra, giải quyết vụ việc.

Người dân sử dụng gỗ, gạch đá chặn trước cổng ngăn cản xe chở mủ cao su ra vào công ty.

Báo cáo nêu rõ, qua kiểm tra, xác minh việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến mủ cao su Phương Triều Đại để nước thải chưa qua xử lý tràn ra môi trường ngày 5/11/2017 là có. Đây là sự cố ngoài ý muốn do nhân viên không có chuyên môn của công ty thực hiện vận hành hệ thống xử lý nước thải thiếu sự giám sát, đã để một lượng nước thải chưa qua xử lý chảy ra đường liên thôn, phía trước nhà máy và thấm xuống đất. Công ty đã khắc phục xong sự cố và hoạt động, sản xuất bình thường trở lại từ tháng 12/2017.

Về phản ánh đổ bùn thải ra môi trường, Công ty đã thu gom bùn thải phát sinh tại hệ thống xử lý nước thải cho gia đình ông Lê Đình Thanh và bà Trịnh Thị Phượng (buôn Cư Yuốt) làm phân bón cho cây trồng và cải tạo đất. Tuy nhiên, quá trình thu gom và vận chuyển bùn thải chưa đảm bảo yêu cầu về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn theo Điều 31 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ; công ty chưa có biện pháp xử lý triệt để mùi hôi từ hoạt động sản xuất và vận chuyển mủ nguyên liệu.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 1386/STNMT-BVMT yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến mủ cao su Phương Triều Đại thực hiện quản lý bùn phát sinh theo quy định và có phương án xử lý bùn thải theo nội dung Bản cam kết bảo vệ môi trường được UBND huyện Krông Búk chấp thuận tại thông báo số 160/TB-UBND ngày 8/7/2014.

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Krông Búk phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, các hành vi lôi kéo, kích động gây mất trật tự xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến mủ cao su Phương Triều Đại tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động của xưởng chế biến mủ cao su theo quy định, trong đó phải có phương án xử lý bùn thải phù hợp; tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp để hạn chế mùi hôi phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy và quá trình vận chuyển mủ nguyên liệu.