Năng suất hồ tiêu Cư Kuin niên vụ 2017 đạt 3,62 tấn/ha

Phòng NN-PTNT huyện Cư Kuin cho biết, đến thời điểm hiện tại, nông dân trong huyện đã thu hoạch xong vụ tiêu năm 2017 với diện tích 2.518 ha, năng suất bình quân đạt 3,62 tấn/ha (tăng 0,12 tấn/ha so với niên vụ 2016), sản lượng đạt 9.343 tấn (tăng 714 tấn so với niên vụ 2016).

dak-lak-nang-suat-ho-tieu-cu-kuin-nien-vu-2017-dat-362-tan-ha

Một vườn tiêu ở xã Ea Bhôk.

Thời điểm hiện tại người dân đang tiến hành tỉa cành, xới đất và chăm sóc phục hồi lại vườn tiêu.

Phòng đã chỉ đạo Trạm khuyến nông và Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện trực tiếp hướng dẫn người dân cách phòng trừ bệnh đầu mùa mưa, đồng thời sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật một cách hợp lý, mang lại hiệu quả cao.