Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 10/05/2015 đến ngày 16/05/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 10/05/2015 đến ngày 16/05/2015…

….phục vụ cho việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho quý khách hàng.

Cụ thể như sau:

cupdien

cupdien1

Nguồn Điện lực Đắk Lắk