Kom Tum: tạm dừng bốn giấy phép khai thác vàng sa khoáng

vang-mieg

Ngày 27-3, UBND tỉnh Kon Tum có Thông báo số 50/TB-UBND về việc tạm dừng bốn Giấy phép khai thác vàng sa khoáng tại địa bàn các xã: Đác Blô, Đác Kroong, Đác Môn (huyện Đác Glây); xã Đác Dục, Đác Nông, Đác Ang và thị trấn Plây Kần (huyện Ngọc Hồi); và Tân Cảnh, Ngọc Tụ (huyện Đác Tô) đã cấp cho Công ty cổ phần thép Đông Á và Công ty TNHH khai thác khoáng sản Bình Giang vào tháng 8-2011.

 

Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có bốn doanh nghiệp bị tạm dừng giấy phép khai thác và một doanh nghiệp bị tước quyền sử dụng không thời hạn giấy phép khai thác vàng sa khoáng đã được UBND tỉnh Kon Tum cấp vào tháng 8-2011.

Lý do về việc tạm dừng các giấy phép là nhằm để tiến hành rà soát, thực hiện Chỉ thị số 02- CT-TTg, ngày 9-1-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản.

Được biết, ngay sau khi được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản vàng sa khoáng vào tháng 8-2011, một số doanh nghiệp (như Công ty TNHH Kim Sơn Thủy) đã triển khai thực hiện thăm dò, khai thác vàng sa khoáng nhưng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về khai thác khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nước, môi trường đất…gây bất xúc trong nhân dân địa phương.

Nguồn ĐINH SỸ TẠO