Kim ngạch xuất khẩu nông sản chủ lực suy giảm

Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của cả nước trong 3 tháng đầu năm ước đạt 6,56 tỷ USD, trong khi giá trị nhập khẩu của nhóm này đạt 4,13 tỷ USD. Một số mặt hàng nông sản chủ chốt có sự giảm đáng kể về giá trị xuất khẩu.

GetThumbnail.axd

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 3/2013 ước đạt 2,6 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản ba tháng đầu năm 2013 ước đạt 6,56 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính 3 tháng đầu năm ước đạt 3,26 tỷ USD, giảm 5,4%; thuỷ sản ước đạt 1,21 tỷ USD, giảm 5,9%; lâm sản chính ước đạt 1,24 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Chính sự đi xuống trong kim ngạch xuất khẩu của những mặt hàng chủ chốt như gạo, cà phê và cao su là nguyên nhân khiến giá trị xuất khẩu nông sản giảm trong 3 tháng đầu năm.

Trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu lớn nhất, thì gạo là mặt hàng tăng mạnh về khối lượng xuất khẩu nhưng lại giảm về kim ngạch.

Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 3 ước đạt 571 ngàn tấn, giá trị đạt 252 triệu USD đưa khối lượng xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2013 ước đạt 1,38 triệu tấn, giá trị đạt 616 triệu USD, tăng 34,3% về lượng nhưng giảm 5,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo của Việt Nam lớn nhất với 40,2% thị phần, tiếp đến là Singapore (8,83%), Philippines (6,23%) và Hồng Kông (5,47%).

Mặt hàng cà phê chứng kiến sự suy giảm cả về khối lượng và kim ngạch. Tháng 3 xuất khẩu cà phê ước đạt 128 ngàn tấn, giá trị đạt 236 triệu USD đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 3 tháng đầu năm lên con số 447 ngàn tấn đạt giá trị 909 triệu USD, giảm 21,2% về lượng và 18% về giá trị so cùng kỳ năm 2012.

Tương tự như cà phê, cao su cũng là mặt hàng nông sản xuất khẩu chính có sự suy giảm cả về lượng và giá trị trong 3 tháng đầu năm. Ước xuất khẩu cao su tháng 3 đạt 60 ngàn tấn với giá trị 145 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 3 tháng đầu năm ước đạt 200 ngàn tấn với kim ngạch 526 triệu USD, giảm 36,9% về lượng và 15,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

Tình hình xuất khẩu chè khá tích cực nhờ giá tăng mạnh. Xuất khẩu chè tháng 3 ước đạt 10 ngàn tấn, giá trị đạt 14 triệu USD. Khối lượng xuất khẩu chè 3 tháng đầu năm ước đạt 29 ngàn tấn với giá trị đạt 43 triệu USD, giảm 14,1% về lượng nhưng tăng 2,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

Hạt điều là mặt hàng có khối lượng xuất khẩu giảm mạnh trong 3 tháng đầu năm. Ước tháng 3, xuất khẩu hạt điều đạt 14 ngàn tấn, giá trị đạt 74 triệu USD đưa khối lượng xuất khẩu điều 3 tháng đầu năm 2013 ước đạt 42 ngàn tấn, giá trị đạt 239 triệu USD, giảm 58,5% về lượng và 8,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản 3 tháng đầu năm đạt 4,13 tỷ USD, tăng 9,1% so với năm 2012. Như vậy, nhóm này đạt mức xuất siêu 2,43 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm.

Nguồn VnEconomy