Kim ngạch xuất khẩu Đắk Lắk tháng 4 ước đạt 70 triệu USD

Theo Sở Công thương Dak Lak: kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tháng 4 ước đạt 70 triệu USD, lũy kế 4 tháng đầu năm 2012 là 280 triệu USD, đạt 40% kế hoạch, giảm 0,18 % so với cùng kỳ năm 2011.

Xuất khẩu cao su

Trong đó: cà phê nhân 30.000 tấn, cao su 1.000 tấn, hạt tiêu 500 tấn, điều 15 tấn, bột mì (sắn) 5.000 tấn, mật ong 200 tấn… Riêng cà phê và hạt tiêu xuất khẩu giảm do nông dân tạm trữ chờ tăng giá và tình trạng tiêu chết tại một số địa phương làm ảnh hưởng đến sản lượng xuất khẩu; mặt khác, cao su xuất khẩu trong tháng 4 cũng giảm do thị trường đang hạn chế đầu ra.

Nguồn Daktra