Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư chế biến sâu cà phê

Tỉnh Đắk Lắk đã khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các cơ sở chế biến sâu cà phê (sản xuất cà phê bột, cà phê hòa tan) nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm cà phê trên địa bàn.

images801362_che_bien_4

Tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 100 cơ sở chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, mỗi năm chỉ mới sử dụng gần 10% sản lượng cà phê nhân để chế biến sâu. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk cũng đã có hàng loạt các doanh nghiệp đầu tư vốn lắp đặt máy móc thiết bị, mở rộng các cơ sở sản xuất chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Thái đã đầu tư nâng công suất nhà máy chế biến cà phê hòa tan từ 1.000 tấn tăng lên 2.500 tấn sản phẩm/năm. Công ty TNHH cà phê Ngon (100% nước ngoài) đã nâng công suất nhà máy chế biến cà phê hòa tan từ 6.000 tấn sản phẩm/năm tăng lên 10.000 tấn sản phẩm/năm…

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, hiện nay phần lớn các cơ sở chế biến sâu cà phê còn ở dạng nhỏ, lẻ, thiết bị sản xuất thủ công, không đồng bộ, sản phẩm cà phê bột, cà phê hòa tan chủ yếu tiêu dùng nội địa.

Tỉnh Đắk Lắk có diện tích, sản lượng cà phê nhiều nhất nước, mỗi năm đạt sản lượng từ 450.000 tấn cà phê nhân trở lên, đáp ứng tốt nguồn nguyên liệu tại chỗ cho các nhà máy chế biến sâu cà phê.

Nguồn Baotintuc.vn