‘Khúc biến tấu’ từ những giọt cà phê

Từ nước cà phê, nước hoa quả, nghệ sĩ Angela Mercedes Donna Otto thực hiện những bức tranh sống động hình người, động vật…

l12-jpg-1364886417-1364886732_500x0

Nữ nghệ sĩ người Đức Angela Mercedes Donna Otto biến nước trái cây, cà phê thành màu nước để thực hiện ý tưởng của mình.

l13-jpg-1364886446-1364886742_500x0

Những gương mặt độc đáo, ấn tượng, những hình thù người, động vật hiện lên sống động từ những giọt nước.

l1-jpg-1364888575-1364888792_500x0

l2-jpg-1364886417-1364886732_500x0

l3-jpg-1364889232-1364889259_500x0

l4-jpg-1364888926-1364889259_500x0

l5-jpg-1364888981-1364889260_500x0

l8-jpg-1364886417-1364886733_500x0

l9-jpg-1364889018-1364889260_500x0

l10-jpg-1364888486-1364888792_500x0

l11-jpg-1364888526-1364888792_500x0

l18-jpg-1364886446-1364886743_500x0

l26-jpg-1364886741_500x0

l15-jpg-1364886446-1364886742_500x0

l16-jpg-1364886446-1364886743_500x0

l17-jpg-1364886446-1364886743_500x0

l19-jpg-1364888627-1364888794_500x0

l21-jpg-1364888673-1364888794_500x0

l24-jpg-1364887165-1364888795_500x0

l25-jpg-1364886744_500x0

l-jpg-1364888275-1364888795_500x0

l23-jpg-1364888726-1364888795_500x0