Không ủy quyền cấp phép, gia hạn tài nguyên nước

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5195/UBND-NNMT, ngày 4-7-2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc không ủy quyền cấp phép, gia hạn tài nguyên nước.

1468549656-1662-phep-gia-han-tai-nguyen-nuoc

Người dân huyện Krông Năng đào giếng tìm nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất: (Ảnh minh họa)

Trước đó, UBND tỉnh đã nhận được Công văn số 883/STNMT-VP ngày 6-6-2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về giải trình việc ủy quyền cấp phép tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất. Theo đó UBND tỉnh có ý kiến như sau: Không thống nhất ủy quyền cấp, gia hạn, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép tài nguyên nước, chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường như đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép tài nguyên nước, chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất đảm bảo đúng quy định của Luật Tài nguyên nước và quy định của pháp luật.

Theo số liệu thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, tính đến cuối năm 2015, toàn tỉnh đã cấp 299 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước; trong đó, có 18 giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, 89 giấy phép thăm dò nước dưới đất, 120 giấy phép khai thác nước dưới đất, 41 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và 31 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Nguồn Baodaklak.vn