Không cấp sách giáo khoa để tránh lãng phí

Năm học 2016 – 2017, tỉnh Đắk Lắk dừng cấp sách giáo khoa, vở viết cho học sinh dân tộc thiểu số; nguyên nhân là do địa phương gặp khó khăn về kinh phí và việc cấp sách giáo khoa trong những năm trước còn nhiều bất cập.

Theo ông Trương Thức, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk: Năm học 2015 – 2016, tỉnh Đắk Lắk đã trích ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực xã hội hóa được gần 30 tỷ đồng để cấp sách giáo khoa, vở viết, dụng cụ học tập thiết yếu cho học sinh dân tộc thiểu số. Theo đó, mỗi học sinh dân tộc thiểu số (từ lớp 1 đến lớp 12) được cấp 1 bộ sách giáo khoa, sách bài tập bổ trợ, vở viết, dụng cụ học tập thiết yếu, danh mục theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian cấp sách giáo khoa, vở viết cho học sinh trước ngày khai giảng năm học mới.

1471399866-2118-1471395071-1089-1-236708

Năm học 2016 – 2017 học sinh ở Đắk Lắk sẽ không được cấp sách giáo khoa và đồ dùng học tập.

Tuy nhiên, năm học 2016 – 2017 tỉnh gặp nhiều khó khăn trong việc thu ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội hóa để cấp sách giáo khoa, vở viết, dụng cụ học tập cho học sinh dân tộc thiểu số không đạt; nên tỉnh không thu xếp được kinh phí để thực hiện cấp sách giáo khoa cho học sinh.

Bên cạnh đó, trong các năm trước, do không rà soát, phân loại kỹ các đối tượng nên việc cấp sách giáo khoa cho học sinh dân tộc thiểu số còn dàn trải, gây lãng phí. “Nhiều gia đình có 2 – 3 em cùng đi học, một bộ sách giáo khoa của các anh chị khóa trên, các em khóa dưới có thể sử dụng lại được, chứ không nhất thiết phải cấp sách mới. Việc tiếp tục cấp sách mới khiến nhiều học sinh đã bỏ đi bộ sách giáo khoa mới học được 1 năm gây lãng phí lớn”, ông Trương Thức cho biết thêm.

Trước mắt, tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, thông báo đến hộ gia đình, học sinh chủ động mua sách giáo khoa, vở viết chuẩn bị cho năm học mới. Các địa phương cần rà soát, hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua chương trình “Sách cũ cho bạn”, kêu gọi tài trợ, tặng học bổng… đảm bảo không có học sinh nào vì thiếu sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập mà bỏ học.

Trong các năm học tiếp theo, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội hóa, thu xếp kinh phí, cấp sách giáo khoa, vở viết đúng đối tượng cần được hỗ trợ để tiết kiệm ngân sách.