Huyện Ea H’leo bỏ quên công chức…

Theo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong hai năm 2016 và 2017 của UBND huyện Ea Hl’eo thì huyện này có 3 trường hợp được phân loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

3 trường hợp có: bà Nguyễn Thị Hương (Quyền Trưởng phòng Y tế huyện); các ông Nguyễn An Dũng (Chủ tịch UBND xã Ea Wy) và Adrơng Y Khuyên (Chủ tịch UBND xã Ea H’leo) được phân loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

Sau khi có kết quả đánh giá, phân loại, UBND huyện Ea H’leo đã báo cáo trường hợp bà Nguyễn Thị Hương và đã được UBND tỉnh Đắk Lắk có quyết định tinh giản biên chế và nghỉ việc ngày 31/12/2018. Tuy nhiên, hai trường hợp công chức xã gồm các ông: Nguyễn An Dũng (Chủ tịch UBND xã Ea Wy) và Adrơng Y Khuyên (Chủ tịch UBND xã Ea H’leo) thì UBND huyện Ea H’leo vẫn chưa có động thái trong việc xem xét điều động, luân chuyển dù thời gian đã bước sang hơn nửa năm 2018.

Theo Điều 6, Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, nêu rõ: Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật, có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 1 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp sẽ thuộc diện tinh giản biên chế.

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Tử Minh- Phó Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo cho biết, mặc dù Chính phủ đã có quy định nhưng việc vận dụng như thế nào là tùy thuộc vào địa phương. Tuy nhiên việc hai ông Nguyễn An Dũng (Chủ tịch UBND xã Ea Wy) và Adrơng Y Khuyên (Chủ tịch UBND xã Ea H’leo) được đánh giá ở mức Hoàn thành nhiệm vụ nhưng năng lực hạn chế 2 năm liền là do UBND huyện đánh giá chưa chặt chẽ. Chúng tôi mới chỉ dựa vào những sai phạm của các đồng chí này trong việc điều hành chính quyền ở cơ sở để đánh giá, phân loại. Hiện nay việc điều động, luân chuyển các đồng chí này cần phải có thêm nhiều thông tin nữa. Bởi cán bộ cơ sở không có sẵn, không phải cứ dựa vào đánh giá, phân loại là làm được ngay.

Ông Phạm Văn Thời- Trưởng phòng Nội vụ huyện Ea H’leo cho biết, theo Khoản 3, Điều 58 Luật Cán bộ, Công chức quy định: Công chức 2 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 2 năm liên tiếp, trong đó 1 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác. Đối với ông Dũng (Chủ tịch UBND xã Ea Wy) và ông Y Khuyên (Chủ tịch UBND xã Ea H’leo) thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, do đó việc bố trí điều động công tác khác là trách nhiệm của Ban Tổ chức Huyện ủy.

Trao đổi với phóng viên, ông Bàn Tuấn Minh-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ea H’leo cho biết, ông Dũng và ông Y Khuyên là các đối tượng do Huyện ủy quản lý, sau khi thực hiện phân loại, đánh giá cán bộ, công chức UBND huyện mới chỉ có động tác là chuyển thông báo kết quả cho Ban Tổ chức Huyện ủy. Còn muốn điều động, luân chuyển thì phòng Nội vụ huyện phải tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch huyện phải có ý kiến về các trường hợp này rồi đề nghị sang Huyện ủy. Từ đó, Ban Tổ chức Huyện ủy mới căn cứ các quy định đề nghị luân chuyển, điều động, bố trí việc làm khác. Tuy nhiên, đến nay thì UBND huyện chưa làm báo cáo gửi qua nên chúng tôi chưa có căn cứ để xử lý. Chúng tôi sẽ làm việc lại với UBND huyện về các trường hợp này, ông Minh cho hay.

Thiết nghĩ, huyện Ea H’leo cần thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật, tránh “bỏ quên” công chức hạn chế năng lực không đáp ứng được yêu cầu công việc.