Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 4, khóa VI

Sáng 18-7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk lần thứ 4, khóa VI (mở rộng) nhằm sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

1468896696-7760-4226-images1158309-IMG-9393

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Đình Quế phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2016, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Công tác phát triển đảng viên mới được các cấp ủy quan tâm và đạt nhiều kết quả. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định kết nạp 186 đảng viên, đạt 93% chỉ tiêu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Việc xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động cấp ủy, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra, Chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy các cấp đã hoàn thành và tiếp tục thực hiện trong các tổ chức đảng từ Đảng ủy Khối đến cơ sở. Đảng ủy Khối đã ban hành kịp thời Nghị quyết chuyên đề số 02-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên…

1468896696-6482-8299-images1158310-IMG-9405

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm với một số nội dung trọng tâm: Lãnh đạo cán bộ đảng viên trong Khối chủ động rà soát để đề ra các biện pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Tổ chức học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối một cách hiệu quả. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đôn đốc các đảng bộ trực thuộc thực hiện đạt kết quả cao các chỉ tiêu về xây dựng Đảng năm 2016; kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở đảng và cấp ủy cơ sở; chủ động nắm tình hình, phát hiện và kiểm tra đảng viên, tổ chức cơ sở đảng có dấu hiệu vi phạm (nếu có); tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo tiến độ, thời gian và nội dung kiểm tra theo kế hoạch…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, thông qua dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác xây dựng Đảng.

Nguồn Baodaklak.vn