Hỗ trợ giống cà phê cao sản cho nông dân

Ngày 28.10, tại hội nghị sơ kết 4 năm hỗ trợ giống cà phê vối lai TRS1 tổ chức tại Đắk Lắk, ông Nguyễn Nam Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội Cà phê – ca cao VN (Vicofa), cho biết trong năm 2016 Vicofa tiếp tục cấp giống cà phê vối cao sản cho nông dân Tây nguyên.

Đại diện ngành NN-PTNT các tỉnh Tây nguyên đánh giá việc hỗ trợ giống của Vicofa giúp nhiều nông dân tái canh, thay thế vườn cà phê già cỗi, năng suất thấp.

Từ niên vụ 2011 – 2012 đến nay, Vicofa đã chi hơn 7 tỉ đồng hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn đầu tư phát triển nông lâm nghiệp Ea Kmát (thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây nguyên) mua gần 20 tấn hạt giống và 565.000 cây giống cà phê vối lai cao sản TRS1 để cấp miễn phí cho hàng ngàn nông hộ và một số doanh nghiệp, hợp tác xã ở 5 tỉnh Tây nguyên.

Nguồn Thanhnien.com.vn