Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột đứng tên chủ đơn khiếu kiện doanh nghiệp Trung Quốc

UBND tỉnh Đăk Lăk vừa có Công văn số 5062/UBND-TH chính thức uỷ quyền cho Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, là tổ chức đại diện chủ đơn khiếu kiện để huỷ bỏ nhãn hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột đã được bảo hộ tại Trung Quốc.

ca-phe-thuong-hieu

Đồng thời, Hiệp hội này cũng sẽ là đại diện để đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu tập thể “Cà phê Buôn Ma Thuột” ra nước ngoài theo đúng quy định của Luật pháp Quốc tế.

UBND tỉnh Đăk Lăk giao cho Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột chịu trách nhiệm liên hệ với cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành liên quan, để được hướng dẫn các thủ tục đăng ký bảo hộ ra nước ngoài và chọn Công ty tư vấn luật về sở hữu trí tuệ có uy tín và có kinh nghiệm trong việc khiếu kiện để huỷ bỏ nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Trung Quốc.

Sở Tài Chính Đăk Lăk cũng được giao nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí từ Ngân sách tỉnh để Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột thực hiện việc khiếu kiện và đăng ký bảo hộ nói trên. Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột cũng chủ động huy động các doanh nghiệp sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp kinh phí cùng tỉnh thực hiện 2 nội dung trên.

Sở Khoa học và Công nghệ Đăk Lăk xây dựng kế hoạch và liên hệ với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) xin hỗ trợ một phần kinh phí ban đầu từ Chương trình “Hỗ trợ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp” giúp địa phương đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Cà phê Buôn Ma Thuột” ra nước ngoài.

Hiepcoi

Nguồn Baocongthuong.com.vn