Giáo viên ở Đắk Lắk kêu cứu vì bị điều động một cách chưa “trong sáng”

Ngày 18/7/2018, cô Hoa Anh nhận được Quyết định số 5426/QĐ-UBND điều động đến công tác tại Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 15/11, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được đơn cầu cứu của cô giáo Nguyễn Thị Hoa Anh, giáo viên Trường tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Nội dung “cầu cứu” liên quan đến việc cô Nguyễn Thị Hoa Anh bị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk xử lý vi phạm quy định dạy thêm, học thêm bằng hình thức “điều động” từ trường trung tâm ra các trường có điều kiện khó khăn.

Tìm hiểu vụ việc, chúng tôi được biết vào ngày 26/6/2017, Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức kiểm tra tại nhà riêng của cô giáo Hoa Anh và phát hiện cô đang ôn bài môn Toán cho 15 học sinh tiểu học (là con cháu trong gia đình và các cháu nhỏ trong xóm quanh nhà cô).

Việc này được Ủy ban nhân dân phường Tân Thành lập biên bản xác định cô giáo Hoa Anh vi phạm về việc dạy thêm, học thêm.

Ngày 27/6, Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành lập tờ trình số 37/TTr-UBND để đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xử lý hành vi vi phạm dạy thêm học thêm của cô Hoa Anh nhưng vì trong thời gian này cô đang nuôi con nhỏ (dưới 36 tháng tuổi) nên Ủy ban nhân dân Thành phố tạm thời chưa xem xét xử lý.

Ngày 18/7/2018, cô Hoa Anh nhận được Quyết định số 5426/QĐ-UBND điều động từ Trường tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk đến công tác tại Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh. Căn cứ điều động là điều chuyển giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu.

Quyết định điều chuyển của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Không thống nhất Quyết định điều động vì cô Hoa Anh cho rằng Trường tiểu học Võ Thị Sáu đang thiếu giáo viên (Phó hiệu trưởng nhà trường phải kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm và giảng dạy 01 lớp).

Bản thân cô Hoa Anh đang nuôi con nhỏ, chăm sóc mẹ già, gia cảnh khó khăn,… nên đã khiếu nại Quyết định số 5426 của Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột.

Tuy nhiên, thay cho việc giải quyết khiếu nại theo trình tự, thủ tục của Luật Khiếu nại, Ủy ban nhân dân Thành phố Ban Ma Thuột đã ban hành văn bản số 3593/UBND-VP yêu cầu cô phải chấp hành sự phân công, công tác của người có thẩm quyền đồng thời khẳng định nếu cô Hoa Anh không chấp hành thì Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

Lý giải cho việc điều động này, văn bản số 3593/UBND-VP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ban Ma Thuột cho rằng: tháng 6/2017, cô Hoa Anh đã vi phạm công tác dạy thêm học thêm nhưng do đang trong thời gian nuôi con nhỏ (dưới 36 tháng tuổi) nên chưa xử lý.

Năm 2018, con của cô đã trên 36 tháng tuổi nên việc xử lý vi phạm phải được thực hiện và “hồi tố” để xử kỷ luật đối với cô giáo Hoa Anh bằng hình thức “điều chuyển từ trường trung tâm ra các trường khó khăn”.

Trong vụ việc, việc Ủy ban nhân dân phường Tân Thành thành lập đoàn kiểm tra gồm một lực lượng hùng hậu (chẳng khác gì đi truy bắt tội phạm nguy hiểm) gồm:

Cán bộ quản lý nhà trường, cán bộ tư pháp, Cán bộ Văn hóa – Xã hội, công an, đại diện các đoàn thể, tổ dân phố…để kiểm tra nhà riêng, đánh giá các vi phạm trong công tác chuyên môn của nhà giáo (dạy thêm, học thêm) và phương án xử lý vi phạm là ngoài việc áp dụng xử lý theo Nghị định số 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức thì còn có nội dung đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xử lý điều chuyển nhà giáo từ trường trung tâm ra các trường khó khăn là một sự đối xử bất nhẫn không chỉ đối với nhà giáo mà còn là sự bất nhẫn với nhân dân và học sinh vùng khó.

Những câu chuyện nhà giáo phải viết thư gửi các tòa soạn báo để cầu cứu trong các lĩnh vực đang là sự báo động trong công tác quản lý ngành giáo dục hiện nay ở nhiều địa phương.

Hiện tại, cô giáo Hoa Anh đã gửi đơn khiếu nại lần 2 tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk để khiếu nại Quyết định số 5426/QĐ-UBND Thành phố Buôn Ma Thuột.

Chúng tôi hy vọng rằng, vụ việc của cô giáo Hoa Anh sẽ nhanh chóng được giải quyết theo quy định của pháp luật và cũng mong rằng các trường khó khăn của tỉnh Đăk Lăk sẽ có được sự quan tâm của các cấp có thẩm quyền để ngày càng tốt hơn chứ không phải là nơi để xử lý các nhà giáo có hành vi vi phạm trong hoạt động nghề nghiệp giáo dục.