Giảm thuế cho DN liên kết với nông dân.

Bộ NN&PTNT cho biết, Bộ chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án mới về xây dựng chính sách thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp (DN) và người sản xuất nông nghiệp.

11Đề án này nhằm tập trung nâng cao hiệu quả của việc liên kết giữa “2 nhà” là DN và nông dân bằng những cơ chế hỗ trợ thỏa đáng.

Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu bằng tiền ngân sách, không quá 30% tổng kinh phí của công trình, dự án. Giảm 20% mức thuế thu nhập DN cho DN khi liên kết với nông dân ở vùng nguyên liệu, ngành hàng đặc biệt ưu tiên. Đồng thời, Nhà nước cũng hỗ trợ kinh phí cho các DN có cơ sở đào tạo nghề cho công nhân trong nông nghiệp bằng nguồn vốn đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và hỗ trợ cho các tổ chức khoa học, nhà khoa học có hợp đồng ký kết với DN hoặc trang trại, tổ sản xuất để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho sản xuất.

Phuong Uyen(tổng hợp)