Giá cà phê ngày: 13/10/2011

Thị trường Giá Thay đổi
London (11/11) 1,926 +36(1.87%)
New York (12/11) 229.45 +6.05(2.64%)
FOB (HCM) 2,025 Cộng thêm: +100
ĐakLak 42,500 +500
Lâm Đồng 42,400 +500
Gia Lai 42,500 +500
ĐakNông 42,500 +500
Arabica tươi vùng cao 11,500
Arabica tươi vùng thấp 11,500
Tỷ giá USD/VND 20,833
Hạt tiêu đen 155,000

Nguồn Giacaphe.com