Giá cà phê Đắk Lắk hôm nay không đổi ở mức 39,4 triệu đồng/tấn

Sáng nay (26/1), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk giữ nguyên mức giá ở 39,4 triệu đồng/tấn.

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,841 Trừ lùi: -90
Giá cà phêĐắk Lăk 39,400 0
Lâm Đồng 39,000 0
Gia Lai 39,600 0
Đắk Nông 39,600 0
Hồ tiêu 155,000 0
Tỷ giá USD/VND 21,320 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
01/15 1903 0 0 % 0 1920 1887 1920 50
03/15 1931 0 0 % 0 1950 1926 1950 50308
05/15 1960 0 0 % 0 1976 1954 1970 18947
07/15 1984 0 0 % 0 2000 1979 1991 12259
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/15 162.45 0 0 % 0 162.85 159.4 160.7 78678
05/15 165.15 0 0 % 0 165.6 162.15 164 32804
07/15 167.75 0 0 % 0 168.2 164.7 166.3 21369
09/15 170.1 0 0 % 0 170.6 167 168.75 13217
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

Bài viết liên quan: