Giá cà phê Đắk Lắk hôm nay giảm xuống còn 40,3 triệu đồng/tấn

Sáng nay(12/1), giá cà phê nhân xô Đắk Lắk giảm 200.000 đồng/tấn, xuống còn 40,3 triệu đồng/tấn.

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,903 Trừ lùi: -60
Giá cà phêĐắk Lăk 40,300 -200
Lâm Đồng 39,800 -200
Gia Lai 40,300 -500
Đắk Nông 40,500 -300
Hồ tiêu 172,000 0
Tỷ giá USD/VND 21,340 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
01/15 1933 -2 -0.1 % 0 1970 1968 1970 209
03/15 1963 -6 -0.31 % 0 1997 1955 1970 55643
05/15 1990 -3 -0.15 % 0 2022 1983 1995 15429
07/15 2010 -3 -0.15 % 0 2042 2005 2019 9950
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/15 180.05 +3.15 +1.75 % 23853 183.85 177.75 177.75 87309
05/15 182.7 +3.15 +1.72 % 7065 186.4 180.1 180.1 31363
07/15 185.15 +3.1 +1.67 % 3201 188.35 184.25 184.75 18939
09/15 187.15 +3.2 +1.71 % 2033 190.5 186.15 186.5 12092
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

Bài viết liên quan:

Nguồn Giacaphe.com