Giá cà phê cập nhật ngày: 12/10/2011

Thị trường Giá Thay đổi
London (11/11) 1,890 -62(-3.28%)
New York (12/11) 223.4 -2.9(-1.3%)
FOB (HCM) 1,990 Cộng thêm: +100
ĐakLak 42,000 -1,300
Lâm Đồng 41,900 -1,300
Gia Lai 42,000 -1,300
ĐakNông 42,000 -1,300
Arabica tươi vùng cao 11,000
Arabica tươi vùng thấp 11,000
Tỷ giá USD/VND 20,833
Hạt tiêu đen 157,000

Nguồn Giacaphe.com