Gần 5.696 tỷ đồng phát triển cà phê bền vững đến năm 2020

Theo đề án phát triển cà phê bền vững đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh, Đắk Lắk có gần 5.696 tỷ đồng phát triển cà phê bền vững.

Nông dân huyện Krông Pắk thu hoạch cà phê

Trong đó nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh là 31 tỷ đồng, ngân hàng Nhà nước cho vay tái canh 3.000 tỷ đồng, huy động doanh nghiệp và người dân hơn 2.665 tỷ đồng. Số vốn trên sẽ được chi cho các hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, tăng cường chất lượng cà phê chế biến, thúc đẩy liên kết ngành, phát triển tổ chức hợp tác nông dân sản xuất cà phê theo hướng bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột…

Dự kiến, đến năm 2020 toàn tỉnh có 180.000 ha cà phê (giảm 23.357 ha so với hiện nay), sản lượng bình quân đạt 450.000 tấn/năm.

“Được giá mất mùa, được mùa mất giá” – Nỗi buồn người trồng cà phê Tây Nguyên