DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ THẠNH MAI

Tên công ty: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ THẠNH MAI
Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân
Giám đốc:
Địa chỉ: huyện Cư M’gar
Điện thoại:
05003532355 – 098**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế::
6001398049
Ngày đăng ký kinh doanh:
02/12/2013
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: