DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ NĂM CƯỜNG

Tên công ty: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ NĂM CƯỜNG
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên
Giám đốc:
Địa chỉ: huyện Krông Búk
Điện thoại:
05003874473 – 098**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế:: 6001396450
Ngày đăng ký kinh doanh:
19/11/2013
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: