DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ HÀO LIÊN

Tên công ty: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ HÀO LIÊN
Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân
Địa chỉ: Thôn 3, Huyện Cư Mgar
Điện thoại:
0985280610 – 0500**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế::
6001398786
Ngày đăng ký kinh doanh:
05/12/2013
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: