Diện tích cà phê toàn tỉnh hiện có gần 190.800 ha

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, diện tích cà phê của tỉnh hiện có là 190.765 ha, trong đó diện tích kinh doanh 177.890 ha, năng suất ổn định khoảng 22 – 23 tạ/ha, sản lượng đạt 399.098 tấn cà phê nhân.

caphedaklak.com

Diện tích cà phê toàn tỉnh Đăk Lăk hiện có gần 190.800 ha

Trong niên vụ qua, thời tiết diễn biến phức tạp đã làm giảm sản lượng và chất lượng sản phẩm cà phê. Giá các loại vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giá xăng dầu, giá nhân công, lãi suất vay ngân hàng… liên tục tăng đã hạn chế sự đầu tư vào sản xuất. Hiện nay, hơn 80% diện tích cà phê của tỉnh là do nông dân tự trồng, chăm sóc và quản lý với đa số diện tích nhỏ dưới 2 ha, nhiều vườn cà phê già cỗi, diện tích trồng bằng hạt chiếm tỷ lệ lớn và cho năng suất thấp, kích thước quả nhỏ và không đồng đều, quá trình chín không tập trung gây khó khăn cho việc thu hái, chế biến; ngoài ra, áp lực của việc tránh mất cắp và tiết kiệm nhân công trong thu hái, nên tình trạng hái cà phê có tỷ lệ quả xanh cao vẫn xảy ra. Trong năm 2010, diện tích cà phê tiếp tục tăng khoảng 8.000 ha so với 2009, một số diện tích cà phê phát triển tự phát không theo quy hoạch cả ở những vùng có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng không thích hợp, thiếu nguồn nước tưới, đất đai chưa được xử lý, cải tạo tốt … làm cho chất lượng sản phẩm cà phê chưa cao, năng suất thấp và thiếu ổn định.

Nguồn Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn