Để mất rừng, 17 cán bộ kiểm lâm ở Đắk Lắk bị kỷ luật

Trong 10 tháng qua, Đắk Lắk đã xử lý hơn 800 vụ phá rừng, 17 cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật vì để mất rừng.

Trước diễn biến phức tạp vi phạm Luật bảo vệ phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh ngăn chặn, 10 tháng qua đã xử lý hơn 800 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng; kỷ luật 17 cán bộ kiểm lâm vì để mất rừng, đồng thời siết chặt công tác quản lý và trách nhiệm người đứng đầu.

Trong 10 tháng qua, ở Đăk Lăk đã xử lý hơn 800 vụ phá rừng, 17 cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật vì để mất rừng.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng ở Đắk Lắk phát hiện 876 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, chủ yếu là vận chuyển gỗ và lâm sản trái pháp luật chiếm 1/3 số vụ.

Trong đó 30 vụ phá rừng, diện tích thiệt hại hơn 40 ha, tập trung nhiều nhất ở các huyện Buôn Đôn, Ea H’leo, M’Đ’rắk, Ea Súp, Vườn Quốc gia Yok Đôn, Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô…

Lực lượng chức năng đã xử lý 847 vụ, tịch thu hơn 1.270 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách hơn 4 tỷ 800 triệu đồng. Tỉnh Đăk Lăk cũng đã kiên quyết xử lý cán bộ để mất rừng. Từ năm ngoái đến nay, đã có 17 cán bộ Kiểm lâm bị kỷ luật. Trong đó, 12 trường hợp khiển trách, 4 trường hợp cảnh cáo và buộc thôi việc 1 trường hợp.

Theo ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn tuy có giảm nhưng chưa bền vững.

“Chúng tôi hết sức nghiêm khắc, nghiêm túc xác định trách nhiệm cá nhân ở từng khu vực, từng vùng và trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra các sai phạm đều phải kiểm điểm và tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật. Chúng tôi cũng mới có văn bản chỉ đạo tiếp tục chặt chẽ, nghiêm khắc hơn đối với trách nhiệm của các hạt trưởng hạt kiểm lâm, đội trưởng đội kiểm lâm cơ động trên từng các khu vực địa bàn nếu để xảy ra mất rừng sẽ bị xem xét. Chúng tôi cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn về vấn đề này” , ông Nguyễn Hoài Dương nói.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Sở Nông nghiệp và các đơn vị liên quan đang thực hiện rà soát các đơn vị được Nhà nước giao quản lý, bảo vệ rừng, nhất là tại các công ty lâm nghiệp; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, công chức phụ trách địa bàn ở cơ sở./.