Đăk Lăk:Sản xuất cà phê đối mặt với nhiều thách thức!

Đăk Lăk hiện có 190.765 ha cà phê, là tỉnh có diện tích cà phê lớn nhất nước, sản lượng trung bình 400.000 tấn/năm, giá trị xuất khẩu cà phê chiếm 80% tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản của tỉnh.

caphedaklak.com

Sản xuất cà phê đối mặt với nhiều thách thức!

Cà phê hiện là nông sản xuất khẩu chủ lực của Đăk Lăk, có ảnh hưởng trực tiếp đến đại bộ phận nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, ngành sản xuất cà phê của tỉnh chủ yếu với quy mô nhỏ lẻ, số diện tích vườn cây cà phê già cỗi ngày càng gia tăng, ngoài ra còn phải đối mặt với những khó khăn thách thức về yếu tố tự nhiên, xã hội…

Hiện nay, ngành sản xuất cà phê tại Đăk Lăk đã tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 300.000 người trực tiếp sản xuất và gần 200.000 người có liên quan đến cây cà phê. Cây cà phê hiện được trồng trên 15 đơn vị hành chính trong tỉnh, chỉ riêng huyện Ea sup có quy mô diện tích không đáng kể (31ha), còn lại hầu hết các địa phương đều có quy mô diện tích từ 1.000ha trở lên.

Ngành sản xuất cà phê của tỉnh có quy mô nhỏ lẻ mang tính chất nông hộ là chủ yếu. Toàn tỉnh có khoảng 180.500 hộ trồng cà phê, trong đó quy mô dưới 0,5 ha chiếm khoảng 35% (hơn 63.000 hộ), hộ có quy mô diện tích từ 0,5 đến dưới 1ha chiếm khoảng 34% (khoảng 61.000 hộ) và quy mô diện tích từ 1 đến 2 ha gần 24% số hộ, còn lại từ 2 ha trở lên chỉ có hơn 75 số hộ canh tác cà phê (gần 13.000 hộ). Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ năm 2011 tỉnh có khoảng 668,5ha cà phê trồng mới, trong đó 370ha cà phê tái canh, còn lại là diện tích được trồng trên nương rẫy rất hạn chế về nguồn nước và tính chất đất kém phù hợp. Năng suất cà phê nhân tương đối ổn định ở mức 22-23 tạ/ha ước năng suất niên vụ 2011-2012 đạt 22,3 tạ/ha, sản lượng ước đạt 400.000 tấn.

Hiện nay ngành sản xuất cà phê của tỉnh còn phải đối mặt với những khó khăn thách thức như hạn hán thường xuyên xảy ra làm giảm năng suất và sản lượng cà phê, có năm mất từ 15-20%. Đặc biệt, có những vùng bị hạn hán kéo dài, thiếu nước tưới đã làm mất trắng không cho thu hoạch và ảnh hưởng nghiêm trọng từ 2 đến 3 vụ tiếp theo; gió bão, lũ lụt làm rụng quả, gãy cành, đỗ cây ảnh hưởng đến sản lượng cà phê…

Ngoài ra, còn do biến động về giá cả cà phê nhân tăng thất thường, giá cả vật tư đầu vào các loại, chi phí vận chuyển liên tục tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp người sản xuất; tình trạng thiếu lao động, nhất là thời kỳ thu hoạch chính vụ ngày càng gia tăng đã tác động đến giá thành sản phẩm và chất lượng sản xuất.

Để tháo gỡ những khó khăn cho người trồng và sản xuất cà phê, Đăk Lăk đã và đang triển khai thực hiện đề án phát triển cà phê bền vững đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 nhằm cải thiện những điểm yếu trong sản xuất cà phê. Đồng thời, nhiều công ty cà phê trong tỉnh như Phước An, Thắng Lợi, Ea Pôk, 2/9, Đ’rao, Trung Nguyên, Dak Man… cũng đã triển khai thực hiện chương trình cà phê bền vững, cà phê được chứng nhận tiêu chuẩn UTZ Certified, 4C, RFA…, ký kết xây dựng vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất cà phê bền vững với bà con nông dân, bước đầu mang lại hiệu quả cho người sản xuất cà phê.

Hiepcoi(tổng hợp)