Đăk Lăk: Nhiều giải pháp vực dậy ngành cà phê

Sản lượng cà phê daklakNiên vụ cà phê 2012-2013, tỉnh Đăk Lăk có khoảng 200.161ha cà phê, trong đó diện tích cà phê kinh doanh là 191.575ha, sản lượng cà phê nhân ước đạt 465.000 tấn, lượng xuất khẩu dự kiến đạt 350.000 tấn.

Để lấy lại vị thế cà phê, UBND tỉnh Đăk Lăk đã đưa ra một số giải pháp như: Nâng cao nhận thức của người dân về sản xuất cà phê bền vững, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ và khuyến khích nông dân tập trung thâm canh cây cà phê theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP)…

Đối với doanh nghiệp, cần có chính sách xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu ổn định thông qua liên kết với nông dân. Khắc phục tình trạng thiếu thông tin, thiếu liên kết và không đồng thuận giữa các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm giảm tình trạng tranh mua, tranh bán.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đăk Lăk đề nghị Chính phủ xây dựng chính sách hỗ trợ trực tiếp người nông dân để thực hiện tạm trữ ngay từ đầu niên vụ 2012-2013, nhằm điều tiết nguồn cung nguyên liệu ổn định quanh năm vì lợi ích của nông dân và doanh nghiệp.

Nguồn Dân Việt