Đak Lak: Năm 2012 diện tích cà phê giảm mạnh

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đak Lak, năm 2012, diện tích cà phê của tỉnh chỉ còn 200.161 ha, giảm 32 ha so với năm 2011.

Trong đó diện tích trồng mới (chủ yếu là trồng tái canh) 1.148 ha; diện tích cho thu hoạch sản phẩm 191.575 ha, năng suất ước đạt 24,27 tạ/ha, giảm 0,88 tạ/ha so với niên vụ trước, sản lượng ước đạt 465.000 tấn (giảm 22.748 tấn so với sản lượng vụ trước)…

Được biết, nguyên nhân chủ yếu là do hiện nay 20% (khoảng 40.000 ha) tổng diện tích cà phê ở Đak Lak đang bước vào thời kỳ già cổi trên cho năng suất, sản lượng thấp, trong khi đó giá hồ tiêu lại ngày một tăng cao do vậy một số người dân đã chặt bỏ cà phê để trồng tiêu thay thế.

Nguồn Bá Thăng (Báo Gia Lai)