Đăk Lăk: Khó di dời xưởng cưa gần rừng vì thiếu cơ chế

Sau gần một năm thực hiện chủ trương quy hoạch ngành chế biến gỗ giai đoạn 2010 – 2020 nhưng UBND tỉnh Đăk Lăk vẫn không thể di dời các cơ sở chế biến gỗ ra khỏi rừng do thiếu chính sách hỗ trợ và thiếu các cụm, khu công nghiệp “đón lõng” các xưởng.

271011_MT_didoigoHiện Đăk Lăk vẫn còn hơn 450 cơ sở chế biến gỗ và sản xuất đồ mộc dân dụng nằm cạnh rừng. Lý do mà các xưởng không chịu di dời là do tỉnh chưa ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể, trong khi không ít xưởng đã được cấp phép theo đúng quy định và đã đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn tại địa điểm hiện tại.

Thêm một điểm bất cập trong chủ trương được cho là cần thiết và đúng đắn nêu trên là văn bản tỉnh phê duyệt quy hoạch ngành chế biến gỗ được ban ra vào ngày 14/12/2010 nhưng lại đặt ra yêu cầu phi thực tế, rằng “trong năm 2010 không còn cơ sở chế biến gỗ trong rừng, gần rừng”. Đây là điều không tưởng bởi chỉ với 16 ngày còn lại thì chủ trương trên không thể kịp thực thi đạt mục tiêu.

Mặt khác, muốn di dời thì phải có cụm công nghiệp, khu công nghiệp quy hoạch các xưởng gỗ, đặc biệt phải nêu rõ thời gian, lộ trình và chính sách hỗ trợ cụ thể, nếu không sẽ chẳng có xưởng gỗ nào muốn di dời trong tình thế rủi ro như vậy.

Trên thực tế, trong quy hoạch ngành chế biến gỗ, tỉnh đã đặt ra mục tiêu rất rõ là sẽ di dời 70% số cơ sở chế biến gỗ vào các cụm, khu công nghiệp. Nhưng gần một năm qua đi, mục tiêu trên vẫn chỉ nằm trên giấy.

Nếu UBND tỉnh Đăk Lăk không kịp thời giải quyết những bất cập nêu trên thì e rằng các xưởng gỗ sẽ có cớ để tiếp tục bám rừng và có cơ hội tàn sát rừng.

Hiepcoi

Nguồn Thiennhien.net