Đắk Lắk chống hạn cho vụ đông xuân

Hiện khô hạn đang diễn ra trên diện rộng ở Đắk Lắk làm thiếu nước tưới cho hàng ngàn ha cây trồng vụ đông xuân (chủ yếu là lúa nước); hàng ngàn hộ gia đình đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa thiếu nước sinh hoạt.

index

Ngay tại huyện Krông Ana, một trong những huyện vùng trũng của tỉnh nhưng đến nay đã có 1.572 ha lúa bị hạn, trong đó có 30 ha lúa đông xuân của xã vùng sâu Băng Adênh bị mất trắng. Huyện Krông Bông cũng đã có trên 90 ha lúa của xã vùng sâu Ea Trul khô hạn mất trắng và trên 850 hộ gia đình đồng bào các dân tộc ở các xã Hòa Phong, Hòa Lễ, Hòa Thành, Cư Drăm, Jang Kang thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Huyện Cư M’Gar cũng đã có 300 ha lúa vụ đông xuân đang trong thời kỳ đẻ nhánh cũng khô cháy và hàng ngàn ha cà phê thiếu nước tưới lần 3….Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ nay đến cuối tháng 3/2013, tình hình thiếu nước cho cây trồng và sinh hoạt còn gay gắt hơn nữa nên diện tích cây trồng, nhất là cây lúa, cà phê bị khô hạn, chết khô sẽ còn tăng, tập trung nhiều nhất ở các huyện Krông Năng, Krông Pắk, Cư M’Gar, Cư Kuin, Krông Bông.

Tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các địa phương huy động mọi nguồn lực tại chỗ, mọi giải pháp có tính hiệu quả để tổ chức chống hạn như tổ chức huy động lực lượng ra đồng nạo vét ao hồ, kênh mương dẫn nước, sử dụng nước tiết kiệm, ưu tiên sử dụng nước tưới cho các loại cây trồng trong vùng quy hoạch, tránh tình trạng tranh giành nguồn nước. Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương chủ động trích kinh phí dự phòng để hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc mua xăng dầu chống hạn kịp thời cho các loại cây trồng vụ đông xuân. Huyện Krông Ana đã chi trên 530 triệu đồng để hỗ trợ nhiên liệu cho các xã chống hạn.

Vụ đông xuân này, tỉnh Đắk Lắk đã gieo trồng trên 39.035 ha cây trồng hàng năm, trong đó có 28.335 ha lúa nước, diện tích còn lại là ngô lai, rau màu các loại. Diện tích cây công nghiệp dài ngày trên 276.000 ha, trong đó có trên 202.000 ha cà phê, 6.290 ha tiêu…Trong khi đó, tỉnh Đắk Lắk hiện có 665 công trình thủy lợi (nhưng năm qua do mưa ít, mới đạt 50% dung tích thiết kế) và theo thiết kế chỉ tưới cho 26.000 ha lúa nước vụ đông xuân, 132.838 ha cà phê và 14.708 ha hoa màu các loại.

Nguồn Baotintuc.vn