Đắc Lắc vượt 5, đạt 10 chỉ tiêu kế hoạch cả năm

Những tháng còn lại của năm 2011, tỉnh chú trọng các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, thu ngân sách, xuất khẩu.

Trong hai ngày 17 và 18/10, Tỉnh ủy Đắc Lắc (khóa XV) tổ chức hội nghị lần thứ 8 nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác 9 tháng và đề ra một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2011.

aa

Cà phê là sản phẩm chủ lực của Đắc Lắc.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình trạng suy giảm kinh tế, lạm phát, nhưng tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc 9 tháng qua vẫn đạt ở mức khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,5%; đến nay đã có 5 chỉ tiêu vượt, 10 chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch cả năm. Trong đó đáng chú ý là thu ngân sách trên địa bàn đã vượt chỉ tiêu của Trung ương giao là 2.730 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 600 triệu USD.

Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của năm 2011, đó là: thực hiện tốt chủ trương kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tích cực phòng chống thiên tai, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, có chính sách khuyến khích, ưu đãi thu hút đầu tư; Đẩy mạnh phát triển đảng viên mới, nhất là ở các thôn buôn, trường học và doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, ông Hoàng Trọng Hải – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắc Lắc chỉ đạo: Tỉnh cần chú trọng các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, thu ngân sách, xuất khẩu. Để làm tốt nhiệm vụ này thì phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, các ngành các cấp trong việc kiểm tra, rà soát và chỉ đạo, chú ý đi sâu đi sát xuống địa bàn cơ sở để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để chỉ đạo giải quyết một cách có hiệu quả; Phải tạo ra được phong trào hành động sôi nổi, mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên cũng như quần chúng nhân dân thi đua sản xuất”.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắc Lắc lần này cũng đã thảo luận, thông qua 3 nghị quyết chuyên đề, đó là: Nghị quyết về huy động nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2011 – 2015, Nghị quyết về phát nguồn nhân lực từ nay đến 2015, Nghị quyết phát triển cà phê bền vững trong thời kỳ mới và Nghị quyết về định hướng phát triển sản phẩm công nghiệp của địa phương./.

Nguồn Vov.vn