Đắc Lắc: Sản lượng cà phê xuất khẩu giảm 12,8%

caphedaklak.comTheo UBND tỉnh Đắc Lắc, diện tích cà phê của tỉnh niên vụ này có 190.765ha (tăng khoảng 8.000ha so với niên vụ trước), đạt sản lượng 399.098ha và năng suất 22-23 tạ/ha. Sản lượng cà phê xuất khẩu đạt 311.096 tấn, giảm 12,8% so với niên vụ trước và chiếm 26,58% tổng lượng cà phê xuất khẩu của cả nước.

Mặc dù số lượng giảm, nhưng kim ngạch xuất khẩu lại đạt hơn 650 triệu USD, tăng 29,4% so với niên vụ trước và chiếm 26,32% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Phuong Uyen

Nguồn SGGP