NÔNG TRƯỜNG CÀ PHÊ D’LIEYA – CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU KRÔNG BÚK

Tên công ty: NÔNG TRƯỜNG CÀ PHÊ D’LIEYA – CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU KRÔNG BÚK
Loại hình doanh nghiệp: Chi nhánh
Địa chỉ: Nông trường cà phê Dliêya, Xã Đliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0935 312 959
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế:: 6000176903-014
Ngày thành lập: 24/12/2010
Ngành nghề kinh doanh:
Nông nghiệp , sản phẩm nông nghiệp