CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÀ PHÊ HOÀ TIẾN

Tên công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÀ PHÊ HOÀ TIẾN
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Địa chỉ: thành phố Buôn Ma Thuột
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế:
6000612797
Ngày đăng ký kinh doanh:
02/11/2006
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: