CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ TUYẾT NHUNG

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ TUYẾT NHUNG
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên
Giám đốc:
Trương Thị Tuyết Nhung
Địa chỉ: phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ
Điện thoại:
05003870179 – 090**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế::
6001398345
Ngày đăng ký kinh doanh:
02/12/2013
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: