CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ THÔNG TRÂM

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ THÔNG TRÂM
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên
Giám đốc: Lê Thị Ngọc Trâm
Địa chỉ: phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ
Điện thoại:
05003917111 – 090**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế:: 6001396651
Ngày đăng ký kinh doanh:
18/11/2013
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: