CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ AN THỊNH PHÁT

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ AN THỊNH PHÁT
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên
Giám đốc:  Tạ Thanh An
Địa chỉ: Thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar
Điện thoại:
09035144**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế:: 6001396450
Ngày đăng ký kinh doanh:
19/11/2013
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: