CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ QUANG MINH

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ QUANG MINH
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên
Giám đốc:
Lương Văn Bản
Địa chỉ: Xã Ea Tam, huyện Krông Năng
Điện thoại:
09825359**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế::
6001398271
Ngày đăng ký kinh doanh:
03/12/2013
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: