CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ QUANG HIỀN

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ QUANG HIỀN
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên
Địa chỉ: Thôn 4 Bình Hòa, xã Bình Thuận, Thị xã Buôn Hồ
Điện thoại:
09850350**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế::
6001398747
Ngày đăng ký kinh doanh:
06/12/2013
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: