CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ NHỰT LINH

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ NHỰT LINH
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên
Giám đốc:
Huỳnh Thị Thanh Nhựt
Địa chỉ: phường An Bình, thị xã Buôn Hồ
Điện thoại:
0500 3872376 – 09**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế::
6001398063
Ngày đăng ký kinh doanh:
28/11/2013
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: