CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ KIM LONG

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ KIM LONG
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên
Giám đốc:
Phạm Văn Long
Địa chỉ: Số nhà 03, Thôn Tân Bình, Huyện Krông Pắk
Điện thoại:
0982514232 – 0500**
Số giấy CNĐKKD và đăng ký thuế::
6001398722
Ngày đăng ký kinh doanh:
06/12/2013
Tình trạng hoạt động:
NT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngành nghề kinh doanh: